ร้านค้าปลอดภาษี

ณ.เดือน 4 2016 มีร้านค้าปลอดภาษีในจังหวัดนากาโน่410ร้าน และจะมีเพิ่มขึ้นทุกๆปี