เดินทางด้วยรถบัส

รถบัสไปยังยอดเขาโนริกุระ

ค่าโดยสารรถบัสในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะถูกกว่ารถไฟ และรถบัสจะสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนากาโน่ได้ดีกว่า รถบัสทางด่วนวิ่งระหว่างเมืองสำคัญๆ ในประเทศญี่ปุ่น ขณะที่อำเภอนากาโน่และอำเภอมัตสึโมโต้ก็มีรถโดยสารประจำทางซึ่งวิ่งหมุนเวียนภายในเมือง นากาโน่มีป้ายจอดรถบัสที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2700 เมตร ถือว่าเป็นป้ายจอดรถบัสที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และตั้งอยู่บนยอดเขาโนริกุระ รถโดยสารประจำทางสายอื่นๆ ยังสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ เช่น คามิโคจิ, โทกากุชิ ,ซึมาโกะ อุทยาน "ลิงภูเขา" จิโกกุดานิ ฯลฯ

รถบัสทางด่วน และรถบัสด่วน

วิธีการขึ้นรถบัส

สายหลัก

รถบัสโดยสารนำเที่ยว

วิธีการขึ้นรถบัส

สายหลัก

รถโดยสารประจำทาง

ใช้รถโดยสารประจำทางประจำทางเพื่อโดยสารในเมือง หรือเดินทางไปยังสถานที่ในชนบท คุณอาจมีโอกาสได้พูดคุยกับคนท้องถิ่นด้วย

วิธีการขึ้นรถบัส

สายหลัก