สถานีคารุอิซาว่า

ล็อคเกอร์แบบหยอดเหรียญ

ขนาดตู้ ค่าฝาก จำนวนตู้
ทางออกฝั่งเหนือ ชั้น1 ด้านตะวันตก ขนาดมาตรฐาน – ใหญ่ H880×W360×D572 500 16
ขนาดมาตรฐาน – เล็ก H405×W360×D572 300 268
ทางออกฝั่งเหนือ ชั้น1 ตอนกลาง ขนาดมาตรฐาน – ใหญ่ H1,130×W360×D570 700 9
ขนาดมาตรฐาน – เล็ก H550×W360×D570 400 9
ทางออกฝั่งเหนือ ชั้น1 ด้านตะวันออก ขนาดมาตรฐาน – เล็ก H405×W360×D572 300 52
รถไฟสายชินาโน่ ชั้น2 ด้านนอกประตูตรวจตั๋ว ขนาดมาตรฐาน – เล็ก H405×W360×D575 400 52
รถไฟสายชินาโน่ ชั้น2 ห้องรอ ขนาดมาตรฐาน – เล็ก H405×W360×D575 400 24
bar

รถบัสด่วน/ทางด่วน

ปลายทาง จุดขึ้นรถ เวลา ค่าโดยสาร บริษัทเดินรถ
อิเคะบุคุโระ ทางออกฝั่งเหนือสถานีคารุอิซาว่า 180 2,600 จิคุมะบัส(Jpn)
ทาจิคาว่า ทางออกฝั่งเหนือสถานีคารุอิซาว่า 180 2,600 จิคุมะบัส(ภาษาญี่ปุ่น)
เซบุบัส(ภาษาญี่ปุ่น)
เกี่ยวโต ทางออกฝั่งเหนือสถานีคารุอิซาว่า 640 9,300 จิคุมะบัส(ภาษาญี่ปุ่น)
คินเท็ตสึบัส(ภาษาญี่ปุ่น)
โอซาก้า ทางออกฝั่งเหนือสถานีคารุอิซาว่า 660 9,800 จิคุมะบัส(ภาษาญี่ปุ่น)
คินเท็ตสึบัส(ภาษาญี่ปุ่น)
bar

รถบัสท่องเที่ยวในพื้นที่

ปลายทาง เส้นทาง จุดขึ้นรถ เวลา ค่าโดยสาร บริษัทเดินรถ
โบสถ์เชาแมมโมเรียล (โบสถ์คารุอิซาว่า) เส้นรอบเมือง – สายใน ทางออกฝั่งเหนือสถานีคารุอิซาว่า 2 140 เซบุโคเกนบัส(ภาษาญี่ปุ่น)
คารุอิซาว่า ปริ้นซ์ ช้อปปิ้งพลาซ่า เส้นรอบเมือง – สายนอก ทางออกฝั่งเหนือสถานีคารุอิซาว่า 4 140 เซบุโคเกนบัส(ภาษาญี่ปุ่น)
น้ำตกชิราอิโตะ ทางออกฝั่งเหนือสถานีคารุอิซาว่า 23 710 คุราคารุโคซือบัส(ภาษาญี่ปุ่น)
bar

ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว

สำนักงานข้อมูลนักท่องเที่ยวสถานีคารุอิซาว่า

สถานีJRคารุอิซาว่า
โทรศัพท์: 0267-42-2491
เวลาทำการ: 9:00-17:30