บริเวณพื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัด

พื้นที่ทางตะวันออกของจังหวัด

สามารถเดินมาที่นี่ได้อย่างสะดวกโดย Shinkansen จาก Tokyo เพียง 1 ชั่วโมง
เส้นทางที่มาตัดผ่านกันระหว่างถนนสายเก่า Nakasendo (เชื่อม Kyoto-Edo) กับ Hokkoku (เส้นทางสู่ฝั่งทะเลญี่ปุ่น) เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมานาน Nagano ฝั่งตะวันออกนี้มีความเจริญรุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต สถานที่ท่องเที่ยวเช่น "Unnojuku" เมืองเก่าในยุคเอโดะที่สวยงามที่ตั้งอยู่ในเมือง Tomi ในปัจจุบัน และ “ปราสาทในหลุม” Kaikoen ในเมือง Komoro เมืองที่มีประวัติเชื่อมโยงกับนักเขียน Toson Shimazaki หรือเมืองตากอากาศในฤดูร้อนที่ Karuizawa ก็มีอาคารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมิชชันนารีและสถานทีท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพสินค้าเอาท์เล็ท

แหล่งท่องเที่ยว