บริเวณพื้นที่ทางใต้ของจังหวัด

พื้นที่ทางใต้ของจังหวัด

หุบเขา Ina มีชื่อเสียงในเรื่องดอกซากุระที่ปราสาท Takato, Senjojiki ที่ตั้งอยู่ระดับความสูง 2,600 เมตร และกระเช้าลอยฟ้า Komagatake Ropeway (ซึ่งมีระดับความสูงที่สุดในญี่ปุ่น) ผู้คนในพื้นที่นี้ทำงานอย่างหนักเพื่อรักษางานฝีมือและศิลปะการแสดงแบบดั้งเดิมอันมีชื่อเสียงเอาไว้ รวมถึงหุ่นกระบอก Kuroda และการแสดงละคร Noh ในท้องถิ่น เทือกเขาแอลป์ตอนกลางและตอนใต้เป็นกระดูกสันหลังของพื้นที่และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์อาหารพื้นเมืองและแนวคิดธรรมชาตินิยม 

แหล่งท่องเที่ยว