อิปปงซากุระที่ชินชูใต้

Update:2019/09/30

Map
1
1

กลางเมือง อีดะทางเขตทิศใต้ของจังหวัดนากาโน่มีต้นซากุระที่งดงามทรงคุณค่าที่มีอายุมากกว่า 300 ปี ราว 70 ต้นเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีความสูงต่ำที่ต่างกันระหว่างทิศเหนือและทิศใต้ จึงทำให้สามารถชมดอกซากุระได้ยาวนานตลอดทั้งเดือน ผู้คนที่นี่ช่วยกันรักษาต้นซากุระเหล่านี้และเสนอวิธีชมความงดงามของซากุระให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายพวกเขามีวิธีเพลิดเพลินกับการชมซากุระคือการชื่นชมความงดงามของซากุระในช่วงเวลานั้น ๆ ทีละต้นและแนะนำให้นักท่องเที่ยวชมแบบเดียวกับพวกเขา

เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ อำเภออีดะ Map
TEL 0265-22-4851
FAX 0265-22-4567
Mail kankou@city.iida.nagano.jp
เวลา (เปิดทำการ) กรุณาสอบถามช่วงซากุระบานก่อนล่วงหน้า
Usage fee นำเที่ยว 2 ชั่วโมง : 2,000เยน ยืดเวลา : 1,000เยน
ช่วงที่มี (ดอกไม้หรือใบไม้ผลัดสีต่าง ๆ) ให้ชม ดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน - ปลายเมษายน

Access and Parking

ข้อมูลการเดินทาง

โดยทางรถไฟ:JRสายอีดะ(Iida LIne) ลง สถานี Iida -> เดินเท้าหรือนั่งแท๊กซี่
โดยทางรถยนต์:อีดะ(Iida) IC

  

ข้อมูลที่ปราศจากสิ่งกีดขวาง

ดอกไม้และพืช

ทิวทัศน์สวยงาม

Share this tourist destination

LINE
Twitter
Facebook