แผ่นพับดิจิตอล


Good Luck Trip นากาโน่
(2018-2019)

ไกด์บุ๊คสำหรั
บผู้นับถือศาสนาอิสลาม
(มีข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก・
ร้านอาหารสำหรับชาวมุสลิม)

แอพลิเคชั่นแนะนำการท่องเที่ยวและ
เดินทางในจังหวัดนากาโนะ
NAGANO NAVI

นากาโน่ตอนเหนือ


เมืองยามาโนะอุจิ

เมืองยามาโนะอุจิ
(แผนที่)
pamphletiiyama
อำเภออียามะ
nagano_p_e.pdf
อำเภอนากาโน่
for_01
เมืองโอบุเซ่

มัตสึโมโต้ แอลป์ตอนเหนือ

Walking Guide
อำเภอมัตสึโมโต้
guideNewEnA3.pdf
อำเภออาซึมิโน่
Pamph_english.pdf
อำเภอชิโอจิริ

บริเวณหุบเขาคิโซ

Tsumago Juku Guide PDF download
เขตเมืองเก่าซึมาโกะจุกุ
(ภาษาอังกฤษ)

นากาโน่ตะวันออก


เมืองคารุอิซาว่า

อำเภออูเอดะ

บริเวณซูวะ


รวมพื้นที่บริเวณ
บริเวณซูวะ
okaya_english150624.pdf
อำเภอโอกายะ

นากาโน่ตอนใต้

The Pamphlet of Minami Shinsyu
รวมพื้นที่บริเวณ
นากาโน่ตอนใต้

อำเภอโกมางาเนะ