มีในแต่ละท้องที่ทุกหนทุกแห่งในจังหวัด

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์

อาหาร・ของฝาก