เบียร์ต่าง ๆ

มีในแต่ละท้องที่ทุกหนทุกแห่งในจังหวัด 地ビール

คำแนะนำ

In 1996, the Komagatake Brewery in southern Nagano introduced the prefecture’s first microbrew, “Minamishinsyu Beer”. Since then, numerous other breweries have started throughout the prefecture including the ales and porters of Tamamura Honten’s “Shiga Kogen” (Yamanouchi Town) and Shinano Brewery (Kurohime) in the north and Oh!La!Ho Brewery (Tomi City) and Yohoo Brewing’s “Yona Yona Ale” (Karuizawa) in the east. Many of the breweries offer tours of their facilities as well as restaurants to enjoy good food along with your Nagano microbrew.

ติดต่อกับเรา

Nagano Prefecture Tourism Association
อีเมล์: go-nagano@pref.nagano.lg.jp

เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ / ข้อมูลการเดินทาง

มีในแต่ละท้องที่ทุกหนทุกแห่งในจังหวัด


Google ข้อมูลที่ใกล้เคียง