อาหารจานพิเศษ (ตัวอ่อนผึ้ง,ตั๊กแตน,แมลงน้ำ)(Insect Cuisine)

มีในแต่ละท้องที่ทุกหนทุกแห่งในจังหวัด 珍味

คำแนะนำ

Slowly boiled in light soy sauce, sugar and sake, “tsukudani” locusts have historically been an important source of protein in land-locked Nagano, especially in areas far from the main transportation routes. Besides locusts, bee larvae are also a traditional delicacy. Recently, insect cuisine has been thought of as contributing to long life and is gaining in popularity as a delicacy. It is available in souvenir shops throughout the prefecture.

ติดต่อกับเรา

Nagano Prefecture Tourism Association
อีเมล์: go-nagano@pref.nagano.lg.jp

เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ / ข้อมูลการเดินทาง

มีในแต่ละท้องที่ทุกหนทุกแห่งในจังหวัดGoogle ข้อมูลที่ใกล้เคียง