ทางสายชินเอะซึ(“Shinshu” Brand Original Foods)

มีในแต่ละท้องที่ทุกหนทุกแห่งในจังหวัด 信州オリジナルブランド食材

คำแนะนำ

Nagano Prefecture has developed a new breed of game fowl, “Shinshu Ougon Shamo”. It is a cross between native “Nagoya Breed” chicken and game fowl (“shamo”) with a distinctive golden (“ougon”) color. Careful preparatory standards have been developed to insure the highest quality.
“Shinshu Salmon” is a lake trout grown in local fish farms. It is popularly served as sashimi in restaurants throughout the prefecture.

ติดต่อกับเรา

Tel: 026-235-7227 / Fax: 026-235-7481
อีเมล์: enchiku@pref.nagano.jp

เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ / ข้อมูลการเดินทาง

มีในแต่ละท้องที่ทุกหนทุกแห่งในจังหวัดGoogle ข้อมูลที่ใกล้เคียง