ฝึกประสบการณ์เป่าแก้ว(อะซึมิโน่กุราสึโคโบ)

มัตสึโมโต้,บริเวณเขาแอลป์ตอนเหนือ 吹きガラス体験(あずみのガラス工房)

คำแนะนำ

แก้วของโรงเป่าแก้ว “อะซึมิโน่กุราสึ” เป็นแก้วที่ได้มาจาก น้ำที่ปุดขึ้นจากตาน้ำในเขตอะซูมิโน่ที่ได้จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ผลงานแต่ละชิ้นได้เป็นแฮนด์แมททั้งหมด สามารถฝึกประสบการณ์เป่าแก้วให้เป็นภาชนะฝีมือคุณเองเช่นนี้ได้ด้วย
*แก้วที่เป่าจาก “โรงงานทำแก้ว” ไม่มีบริการส่งไปยังต่างประเทศดังนั้นกรุณามารับหลังจากนั้นแล้วจัดการส่งด้วยตัวคุณเอง “ประสบการณ์ใช้เล้าเตอร์(Leutor)” เครื่องปาดแก้วเพื่อวาดเขียนหรือสลักบนภาชนะนั้น ต้องมีสมาชิก 8 คนขึ้นไปและต้องจองก่อนล่วงหน้า และสามารถนำกลับบ้านได้ด้วย

ติดต่อกับเรา

อะซึมิโน่กุราสึโคโบ (กรณีมากกว่า 7 คนจำเป็นต้องติดต่อจองก่อนหนึ่งเดือน)
Tel: 0263-72-8030 / Fax: 0263-72-8030
อีเมล์: mail@azumino-glass.com

วัน (เปิดทำการ)

ตลอดทั้งปี

เวลา (เปิดทำการ)

9:00-16:30 (เวลาที่ต้องใช้ 20 นาที)

ค่าบริการ

เป่าแก้ว : 3,150เยน

เจียรแก้ว : 1,260เยน

เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ / ข้อมูลการเดินทาง

5076-17, โทโยชิน่า มินามิ โฮตากะ, อำเภออะซูมิโน่


โดยทางรถไฟ:
JRทางสายโออิโต(大糸線) ลง สถานี ฮากุยาโจ เดินเท้า 20 นาที
โดยทางรถยนต์:
จาก อะซูมิโน่(安曇野) IC 4 กิโลเมตร / 5 นาที

Google ข้อมูลที่ใกล้เคียง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง (แนะนำโดยunique-nagano.com)