อิปปงซากุระที่ชินชูใต้

บริเวณทิศใต้ 南信州の一本桜

คำแนะนำ

กลางเมือง อีดะทางเขตทิศใต้ของจังหวัดนากาโน่มีต้นซากุระที่งดงามทรงคุณค่าที่มีอายุมากกว่า 300 ปี ราว 70 ต้นเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีความสูงต่ำที่ต่างกันระหว่างทิศเหนือและทิศใต้ จึงทำให้สามารถชมดอกซากุระได้ยาวนานตลอดทั้งเดือน ผู้คนที่นี่ช่วยกันรักษาต้นซากุระเหล่านี้และเสนอวิธีชมความงดงามของซากุระให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายพวกเขามีวิธีเพลิดเพลินกับการชมซากุระคือการชื่นชมความงดงามของซากุระในช่วงเวลานั้น ๆ ทีละต้นและแนะนำให้นักท่องเที่ยวชมแบบเดียวกับพวกเขา

ติดต่อกับเรา

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอีดะ(อำเภออีดะ)
Tel: 0265-22-4851 / Fax: 0265-22-4567
อีเมล์: kankou@city.iida.nagano.jp

เวลา (เปิดทำการ)

กรุณาสอบถามช่วงซากุระบานก่อนล่วงหน้า

ค่าบริการ

นำเที่ยว 2 ชั่วโมง : 2,000เยน

ยืดเวลา : 1,000เยน

ช่วงที่มี (ดอกไม้หรือใบไม้ผลัดสีต่าง ๆ) ให้ชม

ดอกซากุระ: ต้นเดือนเมษายน - ปลายเมษายน

เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ / ข้อมูลการเดินทาง

อำเภออีดะ


โดยทางรถไฟ:
JRสายอีดะ(飯田線) ลง สถานี Iida -> เดินเท้าหรือนั่งแท๊กซี่
โดยทางรถยนต์:
อีดะ(飯田) IC

Google ข้อมูลที่ใกล้เคียง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง (แนะนำโดยunique-nagano.com)