กระดาษมิซุฮิกิ

บริเวณทิศใต้ 水引

คำแนะนำ

เป็นงานกระดาษประดิษฐ์ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นงานศิลปะหัตถกรรมของพี้นบ้านดั้งเดิมของเมืองอีดะ กระดาษ”มิซูฮิกิ”ทำจากแถบกระดาษญี่ปุ่น “วาชิ” โดยบิดกระดาษให้เป็นเกลียวแล้วทำให้แข็งแน่นเหนียวด้วยสาหร่ายทะเลและสารประกอบในดินเหนียว โดยผูกรวมเข้ากับไหมสีต่าง ๆ โดยทั่วไปจะผูกเป็นเงื่อนร้อยพาดกันแล้วนำไปมัดแนบติดซองของขวัญสำหรับแสดงความยินดีหรือสำหรับแสดงความเสียใจหรือประดิษฐ์เพื่อใช้ในงานแต่งงานเป็นสัญลักษณ์แทนใจกันของผู้ให้และผู้รับ เทคนิคการทำมิซูฮิกิในอีดะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันงานมิซูฮิกิที่นี่มีอัตราการผลิตถึง70% ของการผลิตทั่วประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้คุณสามารถเยี่ยมชมโรงงานทำมิซูฮิกิในอีดะได้หลายแห่งด้วย

ติดต่อกับเรา

สำนักงานการท่องเที่ยวอำเภอมัตสึโมโต้
Tel: 0265-22-4851 / Fax: 0265-22-4567
อีเมล์: kankou@city.iida.nagano.jp

เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ / ข้อมูลการเดินทาง

อำเภออีดะGoogle ข้อมูลที่ใกล้เคียง