งานเทศกาลชิโมซึกิที่โทยาม่าโกะ

บริเวณทิศใต้ 遠山郷 霜月祭

คำแนะนำ

In the southern tip of Nagano, you will find Toyama-go. Or maybe you won’t, as it is one of Japan’s Top Three Hidden Valleys. For over a thousand years, every November, known as “Shimotsuki” in olden times, Shimotsuki Festival has been held to mark the start of the snowfall. It is considered the one time of the year the gods and humans come together and is celebrated by a traditional ceremony. There the people of the village are splashed with boiling water as a prayer for a good crop in the spring. A nationally designated Important Intangible Cultural Property.

ติดต่อกับเรา

Toyama-go Tourism Association
Tel: 0260-34-1071 / Fax: 0260-34-1132
อีเมล์: info@tohyamago.com

วัน (เปิดทำการ)

Dec 1 - Dec 23 (may change every year)

เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ / ข้อมูลการเดินทาง

คามิมูระ,ศาลเจ้ามินามิชินาโน่, อำเภออีดะ


โดยทางรถยนต์:
จาก อีดะ(飯田) IC 60 นาที

Google ข้อมูลที่ใกล้เคียง