มัตสึโมโต้เทะมาริ

มัตสึโมโต้,บริเวณเขาแอลป์ตอนเหนือ 松本手まり

คำแนะนำ

ลูกบอลผ้า “เทะมาริ” ของเมืองมัตสึโมโต้เป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีสีสันงดงามและเป็นที่รู้จักกันดี เป็นลูกบอลประดิษฐ์ที่ทำด้วยเส้นด้ายที่ม้วนเส้นไหมทับกันไปมาแน่นเป็นบอลที่มีลวดลายหลายแบบที่สลับซับซ้อนและให้สีสันสวยงาม ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมงต่อการทำ 1 ลูก ในช่วงโชวะยุคต้นบอลเทะมาริใช้เป็นของเล่นสำหรับเด็ก มีสีขาว,แดง,ม่วงและเหลือง ปัจจุบันใช้เป็นของที่ระลึกของหรือใช้ตกแต่งภายใน นอกจากนี้เมืองมัตสึโมโต้ยังมีหัตถกรรมพื้นเมืองอื่นๆรวมถึงตุ๊กตา ทานะบาตะ และ ตุ๊กตาแห่งความโชคดี “ฮาซึอิชิ” อีกด้วย

ติดต่อกับเรา

สำนักงานการท่องเที่ยวอำเภอมัตสึโมโต้
Tel: 0263-34-8307 / Fax: 0263-34-3049

เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ / ข้อมูลการเดินทาง

อำเภอมัตสึโมโตGoogle ข้อมูลที่ใกล้เคียง