เส้นทางแอลป์ทาเตยามะคุโรเบะ

มัตสึโมโต้,บริเวณเขาแอลป์ตอนเหนือ 立山黒部アルペンルート

คำแนะนำ

เส้นทางแอลป์เป็นเส้นทางที่มีทัศนียภาพงดงามน่าประทับใจแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นเชื่อมต่อระหว่างเมืองโอมะจิ จังหวัดนากาโน่,จังหวัดโทยาม่า และทะเลญี่ปุ่น พื้นที่บริเวณนี้มีหิมะตกเป็นจำนวนมาก ช่วงที่เส้นทางเปิดกลางเดือนพฤษภาคม 2 ฝั่งทางจะถูกล้อมรอบไปด้วยกำแพงหิมะสูงนับ 10 เมตร จะมีรถบัสไฮบริดจ์รับส่งผู้โดยสารจากฝั่งโทยาม่าไปยังมูโรโดะ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไต่ขึ้นไปยังภูเขาทาเตยาม่า หนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นจากมูโรโดะ เส้นทางลำเลียงผู้คนที่มีการคมนาคมที่หลากหลายทั้งเคเบิ้ลคาร์,กระเช้าไฟฟ้าไปยังเขื่อนคุโรเบะและผ่านอุโมงค์(ที่ถือเป็นความอัศจรรย์ทางด้านวิศวกรรม)ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร ไปยังฝั่งโอมะจิ

ติดต่อกับเรา

ศูนย์จำหน่ายและรับจองทาเตยาม่าคุโรเบะ
Tel: 076-432-2819 / Fax: 076-442-3431
อีเมล์: hanbai@alpen-route.co.jp

วัน (เปิดทำการ)

เปิดให้ผ่าน: ตั้งแต่ 10 เมษายน ถึง 30 พฤศจิกายน(ถนนชินาโนโอมะจิ ผ่าน มูโรโดะ และ ถนน โทยาม่า ผ่าน อะมิดางะฮาร่า จนกระทั่งวันที่ 16 เมษายน)วันเปิดงาน: วันที่ 10 เมษายน

เวลา (เปิดทำการ)

กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์

ค่าบริการ

(เที่ยวเดียว)จากชินาโน่โอมะจิ ถึง สถานี เด็นเทะสึโทยาม่า : 10,850เยน

(เที่ยวเดียว)จากสถานีโองิซาว่า ถึง สถานีทาเตยาม่า : 8,290เยน

(ไปกลับ)จากสถานีชินาโน่โอมะจิ ถึง มูโรโดะ : 11,550เยน

(ไปกลับ)จากโองิซาว่า ถึง เขื่อนกั้นน้ำคุโรเบะ : 2,570เยน

เกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ / ข้อมูลการเดินทาง

อำเภอโอมะจิ


โดยทางรถไฟ:
JRทางสายโออิโต(大糸線) ลง สถานี ชินาโน่โอมะจิ ขึ้นรถบัส 40 นาที
JRชิงกังเซ็นนากาโน่(長野新幹線) ลง สถานี นากาโน่ ขึ้นรถบัส 100 นาที
โดยทางรถยนต์:
จาก อะซูมิโน่(安曇野) IC 60 กิโลเมตร / 70 นาที
จาก นากาโน่(長野) IC 60 กิโลเมตร / 90 นาที

Google ข้อมูลที่ใกล้เคียง

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง (แนะนำโดยunique-nagano.com)