วีดีโอ

นางาโน่ทั้งหมด

เวอร์ชั่นเต็ม (15นาที 52วินาที)

เวอร์ชั่นย่อ (3นาที 52วินาที)

บริเวณทิศเหนือ

เมืองยามาโนะอุจิ

อำเภออียามะ (Snow Adventure, Shinetsu Trail, Forest Therapy)


อำเภอซูซากะ

อำเภอนากาโน่

มัตสึโมโต้,บริเวณเขาแอลป์ตอนเหนือ

อำเภอโอมะจิ(โจจิยะ, อาหารน่าชิม, น้ำพุร้อน)


บริเวณหุบเขาคิโซ

เมืองคิโซ

บริเวณทิศตะวันออก

เมืองคารุอิซาวะ

อำเภอซาคุ (Koi Fish, Sake, Zen Temple)

เมืองนางาวะ

บริเวณซูวะ

รวมพื้นที่บริเวณ
บริเวณซูวะ